ГРАО не може да провери подписката за референдум за членство на Турция в ЕС, без да е обезпечена финансово

ГРАО не може да провери подписката за референдум за членство на Турция в ЕС, без да е обезпечена финансово

На 8 октомври ГРАО е изпратила писмо до председателя на Народното събрание, с което описва при каква процедура може да стане проверката на подписката с искане за референдум за членството на Турция в ЕС. В него се казва, че извършването на подобна проверка е извън задълженията на ГРАО и за това ще трябва да бъде обезпечена финансово. Това обясни от парламентарната трибуна председателят на НС Цецка Цачева. Цачева обясни, че правната комисия на 1 септември излиза единодушно с решение, че трябва да се извърши проверка на подписката, излиза с предложение, че нито еднолично народен представител, нито комисия може да реши въпроса и предлага НС да излезе с решение. На 2 септември Цачева е изпратила писмо до ГРАО да извърши проверка на подписката. След това са проведени две кръгли маси във връзка с този законопроект и е извършена среща с Инициативния комитет. Едва след това е получен отговор от ГРАО, която заявява, че няма как да направи проверката без да е финансово обезпечена. Бюджетът, който е предвиден за тази проверка е в бюджета на ЦИК за изборите. Кой да подпише договора с ГРАО и да плати за проверката? Трябва да знаем при така действащият закон може ли НС да дебатира по същество? Не. Днес нямаме проект на решение. Никой не иска да бяга от дебата. Този дебат ще се състои в тази зала по същество. Когато подписката отговаря на условията, тогава може да се проведе дебат по същество. Ако имах основание да накарам ГРАО да извършат тази проверка, да съм го направила, каза Цачева. Има приет закон, който урежда начинът, по който чрез референдум може да е осъществява пряка демокрация от гражданите. По силата на този закон в НС постъпва подписка. НС може да обсъжда, да дебатира законопроекти, проекти за решения и проекти за декларация. В 3-месечен срок от постъпването на подписката НС приема решение по предложението за референдум. Проектът за решение следва да бъде представен на нас – народните представители – от водещата комисия. Днес в дневния ред не е включен проект за решение на водещата комисия, коментира Цачева. По такъв важен въпрос трябва да има дебат и той ще е тук в пленарна зала. Съгласна съм и с г-н Станишев, че това трябва да стане в присъствието на представители на Кабинета, каза Цачева. Мая Манолова от ПГ на КБ заяви, че правната комисия е обсъдила този въпрос още през месец юли. Тогава правната комисия взе решение да бъде извършена проверка на подписката. Ако бяхте изпълнила това решение на комисията, сега щяхте да спазите 3-месечния срок за проверка. По какъв начин ще бъде извършено финансирането е вторичен въпрос. Има различни варианти, по които да се плати, включително и чрез фонда за непредвидени разходи, коментира Манолова.

   

0 коментарa

Виж още