Гребенаров събира стопаните на плажове в област Бургас

Гребенаров събира стопаните на плажове в област Бургас

Във връзка с началото на летния туристически сезон в Областна администрация Бургас ще се проведе среща с концесионери и наематели на плажни ивици в региона, представители на държавни институции и общини, неправителствени сдружения и организации от сферата на туризма. По време на заседанието ще бъдат обсъдени въпроси относно приетите с Постановление № 78 от 20 април 2012 година изменение и допълнение на Наредба за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, както и извършване на водноатракционни услуги с тях. Новият директор на дирекция „Концесии” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството – Мира Владимирова лично ще запознае присъстващите с детайли и особености по обсъжданата тема. Сред другите точки, залегнали в дневния ред, са основните акценти в проекта за изменение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, стопанисването на морските плажове през предстоящия летен сезон, както и проверките, които ще бъдат извършвани в тази връзка.

   

0 коментарa

Виж още