Гълъбово отново обгазен

Гълъбово отново обгазен

В три поредни часа - от 10:00 до 12:00, автоматичното измервателно устройство в централната част на град Гълъбово e отчело концентрации на замърсител серен диоксид над 500 микрограма на кубичен метър. От Регионалната инспекция по околната среда и водите - Стара Загора незабавно са уведомили всички отговорни институции за привеждане в действие на оперативния план за информиране на населението. Операторите на топлоелектрическите централи в енергиен комплекс “Марица изток” са намалили товара на работещите без сероочистващи инсталации мощности. Поради продължаващата тенденция към задържане на високите нива на замърсителя е направено второ предписание до операторите за допълнително намаляване на мощности без сероочистващи инсталации. До момента не са отчетени превишения на средночасовите стойности на останалите наблюдавани атмосферни замърсители.

   

0 коментарa

Виж още