Гълъбово пак обгазен

Гълъбово пак обгазен

В 14:00 и 15:00 часа автоматичното измервателно устройство за серен диоксид в централната част на гр. Гълъбово регистрира превишения на средночасовата норма от 350 микрограма на кубичен метър по този показател. Измерените концентрации са съответно 408, 91 и 828,15 микрограма на кубичен метър, съобщиха от инспекцията. РИОСВ – Стара Загора осъществява стриктен контрол на качеството на въздуха в региона.Незабавно експертите на Регионалната инспекция издадоха предписание на топлоелектрическите централи в енергиен комплекс “Марица изток” за намаляване на работещите без сероочистващи инсталации мощности за предотвратяване замърсяването на приземния въздушен слой в района на град Гълъбово. Създадена е организация с компетентните институции за реакция и предприемане на действия при необходимост. До момента не са отчетени превишения на средночасовите норми по наблюдаваните атмосферни замърсители от останалите пунктове за контрол на атмосферния въздух в област Стара Загора.

   

0 коментарa

Виж още