Гълъбово - 7 часа обгазен

Гълъбово - 7 часа обгазен

7 часа продължи силното обгазяване на град Гълъбово вчера. Регионалната екоинспекция Стара Загора издаде три предписания на топлоелектрическите централи в комплекс "Марица изток" - незабавно да се предприемат всички мерки за намаляване на емисиите на серен диоксид в отпадъчните газове от работещите мощности без сероочистващи инсталации. Извършваният контрол от останалите пунктове за контрол на качеството на въздуха в цялата Старозагорска област не показват превишения на средночасовите норми на наблюдаваните замърсители . Припомням Ви, че обгазяването на Гълъбово започна в 10 часа, когато отчетената стойност за серен диоксид беше над 660 микрограма на кубичен метър. До 19 часа нивото на серен диоксид продължаваше да бъде висико, информират от Регионалната екоинспекция

   

0 коментарa

Виж още