Гълъбовското село Мъдрец се подготвя за празника на фолклора

Гълъбовското село Мъдрец се подготвя за празника на фолклора

На 29.11.2014 г. /събота/ в 11:00 часа в гълъбовското село Мъдрец ще се проведе Ноемврийски празник на фолклора. Това мероприятие ще стане възможно благодарение на осъществяване на евро проект на стойност 23 802, 05 лева. В изпълнение на проекта Народно читалище „Христо Ботев – 1907 г.” село Мъдрец е изпълнена доставка на цялата озвучителна и осветителна техника. Залата вече разполага с 2 тонколони и 1 бас каса, 5 жични и 1 безжичен микрофони от известна марка за професионална употреба. Доставени са стойките за микрофоните, необходимите кабели и усилвателят. Осветлението в залата също е на професионално ниво. Доставен и монтиран бе специален мост над сцената, на който бяха монтирани прожекторите. Оборудването на залата и провеждането на “Ноемврийски празник на фолклора – с. Мъдрец” се реализира по мярка 323 Б– “Опазване и подобряване на културното наследство” по “Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.” Финансирана от Европейски земеделски фонд – Европа инвестира в селските райони в съответствие със Стратегията за местно развитие на местната инициативна група.

   

0 коментарa

Виж още