Дават на прокурор 45 фирми за данъчни престъпления

Дават на прокурор 45 фирми за данъчни престъпления

Заради съмнения за данъчни престъпления на прокуратурата са подадени уведомления за 45 фирми от Старозагорска област, информира пресaташето на Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите Мариета Добрева. Такива сигнали се подават, когато са налице достатъчно данни за извършено престъпление, като към тях се прилагат наличните доказателства. Инспекторите по приходите са установили нередностите за деветте месеца на годината. Проверките са показали, че част от фирмите са натрупали особено големи задължения, а при други има съмнения за подправяне на счетоводни документи, годишни данъчни декларации и фалшифициране на подписи на материалноотговорни лица. Взаимодействието между Националната агенция за приходите и Прокуратурата е подчинено на ясно регламентирани правила, по силата на които на териториално ниво действат 28 регионални координационни центрове, в които влизат представители на двете институции. Работата им е подчинена на целта да се противодейства с общи усилия на данъчните и осигурителните престъпления. Веднъж месечно координационните съвети разглеждат конкретни факти и обстоятелства в хода на определени производства и обсъждат действията, с които могат да осигурят доказателства и оригинални документи, необходими за разследване на закононарушенията. Прави се и анализ на обстоятелствата, поради които е отказано или прекратено досъдебно производство по подадени сигнали от инспекторите на НАП. Задължение на окръжните прокурори е да уведомяват поделенията на НАП за резултатите от проверките и взетите решения по подадените сигнали. Съвместните дейности, при които участниците обединяват компетенциите си, водят до по-голяма ефективност при разкриването и предотвратявaнето на данъчни престъпления.

   

0 коментарa

Виж още