Дават 55 млн. евро за енергийна ефективност

Дават 55 млн. евро за енергийна ефективност

Още 55 млн. евро ще отпусне Европейската банка за възстановяване и развитие за проекти, свързани с енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), като продължение на действаща кредитна линия, съобщи на семинар за енергийната ефективност в Стара Загора ст.н.с. Иван Хиновски, председател на Българския енергиен форум. Семинарът бе организиран от "Енкон сървисис", консултант по програмите на банката за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, в партньорство с Търговско-промишлената палата - Стара Загора. "Област Стара Загора се развива много динамично през последните години, доказателство за това е водещото място на нашия регион по темпове на икономическо развитие. Бизнесът в Стара Загора е изключително активен и съм убедена, че ще се възползва и от възможностите в сферата на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. Убедена съм в полезността на днешния форум и вярвам, че той ще провокира нови идеи и проекти, които ще са от полза за хората", каза при откриването на форума областният управител Мария Нейкова. От няколко години българските предприемачи могат да ползват две кредитни линии. Първата, чието продължение е новата, е в размер на 105 млн. евро и финансира проекти в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, а втората е за 20 млн. евро и е насочена само към въвеждане на мерки за енергийна ефективност, поясни доц. д-р Илия Илиев, управител на "Енкон сървисис". 70% от новопредоставените кредити са за използване на възобновяеми източници. Максималният кредит достига до 2.5 милиона евро. За проекти, свързани с въвеждане на енергийна ефективност, безвъзмездната помощ е 15%, а за използване на възобновяеми енергийни източници - 20%. Консултантската помощ, която "Енкон сървисис" предоставя при подготовката за кандидатстване, е безплатна, изготвят се всички необходими документи и бизнес-план, процедурите са много облекчени за клиента. Доказано е, че проектите за енергийна ефективност се изплащат за 5-6 години, което е важно за предприемачите, смятат специалистите. Кандидатите трябва да са български фирми, възможно е да бъдат и с чуждо участие, но задължително трябва да са регистрирани в България. През последните 2 години по първата кредитна линия са реализирани 160 проекта, което е довело до намаляване на въглеродните емисии с 500 000 тона. Като пример фирма, успешно реализирала проект по програмите на Европейската банка за възстановяване и развитие за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, бе посочена "Средна гора". Проектът е свързан със замяна на горивна база и изграждане на котел на биомаса.

   

0 коментарa

Виж още