Данни от отчета на РПУ Стара Загора за 2008 г

Данни от отчета на РПУ Стара Загора за 2008 г

Представяме Ви основните приоритети, тенденции, резултати от дейността на РПУ – Стара Загора по опазване на обществения ред, противодействие на престъпността и гарантиране правата, спокойствието и сигурността на гражданите. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ НА РПУ– СТАРА ЗАГОРА ЗА 2007 Г. • Гарантиране спокойствието и сигурността на гражданите • Предотвратяване извършването на престъпления и нарушения на обществени ред • Превенция и противодействие на наркоразпространението • Превенция на детската престъпност и закрила на детето • Осигуряване на интензивно полицейското наблюдение и контрол на уязвимите места • Подобряване ефективността на оперативно-издирвателната дейност и досъдебното производство • Осигуряване на пътна безопасност • Подобряване административното обслужване на гражданите • Осъществяване на обществено партньорство с местна власт, институции и НПО • Подобряване комуникацията с гражданите и насърчаване на обществените нагласи за законосъобразно поведение и подпомагане дейността на полицията ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КРИМИНАЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ Средният процент разкриваемост на престъпления за 2008 г. е 57.33%, при 56.57 % за 2007 г Разкрити от минали години – 110 Общи брой полицейски производства 1653, от тях: Досъдебни производства - 1418 повдигнати обвинения - 756 Бързи производства - 226 повдигнати обвинения - 212 Незабавни производства – 9 повдигнати обвинения - 9 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА НАРКОРАЗПРОСТРАНЕНИЕТО Тенденции: • амфетамините изместват марихуаната като най-разпространено наркотично вещество в района • слабо, но относително устойчиво предлагане на хероин • стагнация на пазара, зареждане на наркотичните вещества от съседни региони • ситуативност и неорганизираност на дребните разпространители • ангажиране за наркоразпространение на лица с чисто криминално минало • мобилност и изобретателност на местата и начините на разпространение Противодействие: • 52 досъдебни производства притежаване и разпространение, 49 повдигнати обвинения • 5 приключили с присъди бързи и незабавни производства • 13 тематични полицейски операции, 16 реализирани сигнала • 50 заловени с наркотици – 47 мъже, 3 жени • 146 установени лица, употребяващи и разпространяващи – 128 пълнолетни, 18 непълнолетни • 37 проверки в училищни райони и 20 проверки на установени сборища на наркомани ДЕТСКА ПРЕСТЪПНОСТ И ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Детските педагогически стаи осъществяват широк кръг от дейности за разкриване, изучаване и отстраняване на факторите, обуславящи извършването на престъпления и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните като: • издирване и установяване деца, извършители на противообществени прояви и престъпления, изпаднали в безнадзорност или напуснали домовете си; • прилагане на мерки за коригиране на асоциалното поведение; • специализирана помощ за деца, обект на престъпно посегателство; • оказване на Полицейска закрила по Закона за закрила на детето; • анализиране динамиката, структурата и тенденциите на престъпността сред маловръстните; • взаимодействие с други държавни органи и институции ( МКПБППМН, ОЗД, НПО и др.); • провеждане на превантивни дейности с подрастващи, родители и педагози. Общо в края на 2008 г. на отчет се водят 190 деца / 2007 г. – 189/ От тях: 138 непълнолетни и 52 малолетни 143 момчета и 47 момичета През периода са регистрирани 121 противоправни деяния (престъпления и противообществени прояви), извършени от 98 лица, ненавършили 18 години. Издирени са 34 деца, обявени за издирване. На 28 деца в риск е оказана полицейска закрила. Мерки за въздействие към 31.12.2008 г. На 99 деца са наложени възпитателни мерки по чл.13 от ЗБППМН На 42 родители са наложени мерки по чл. 15 от ЗБППМН Осъдени 52 непълнолетни лица с произнесени 77 присъди, от които: - 2 на лишаване от свобода - 39 на пробация - 17 с условни присъди - 18 на обществено порицание. ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ПРЕВЕНЦИЯ Патрулна дейност и охрана на масови мероприятия • Проверки в увеселителни заведения – 12 829 и 2632 проверки на интернет зали • Проверки в учебни и детски заведения – 13 594 • Посетени сигнали – 13 769 • Предупредени лица по чл. 56 от ЗМВР – 2143 • Разкрити престъпления на обществени места – 398; предотвратени престъпления – 236 • Заловени извършители - 397 • Оказани съдействия на др. органи – съд, прокуратура – 17 797 Териториална полиция (дейност на полицейските и младши полицейските инспектори) • Проверки по преписки – 10 195 • Изпратени сигнални писма по чл.57 ЗМВР – 484 • Предупредени лица по чл. 56 ЗМВР – 3616 • Срещи с ръководители и представители на институции фирми и НПО – 8031 • Срещи и инициативи с уязвими групи – 2258 Административно-наказателна цейност Съставени са 19 426 акта за установени административни нарушения, от които: • 129 – по Закона за МВР • 17 931 – по Закона за движение по пътищата • 2 511 – по Закона за българските документи за самоличност • 55 – по Указа за борба с дребното хулиганство • 872 – по Наредбите на общините • 179 – по Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия Проведени специализирани полицейски операции – 102 с участието на 1486 служители • Задържани лица при специализирани полицейски операции – 81 Охранявани масови публични и спортни мероприятия – 756 с участието на 3 185 служители Контрол на общо опасни средства и охранителни фирми • Издадени разрешения за дейност с взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси – 3232 • Извършени проверки по контрол на дейност с огнестрелни оръжия и боеприпаси – 864 • Съставени актове за административни нарушения – 60; Иззето оръжие – 396 ПЪТНА АВАРИЙНОСТ И ПЪТЕН КОНТРОЛ • Пътна мрежа – 1 582 км, 6000 км улична мрежа • Броят на регистрираните МПС е 126 662 • Общо пътнотранспортни произшествия – 1 451, от които 286 тежки, с 36 загинали и 367 ранени Основни нарушения - причини за тежките ПТП през периода 01.01.- 31.12.2008 г. Причини Брой ПТП Загинали Ранени Движение с несъобразена скорост 114 22 144 Отнемане предимство 55 2 75 Отнемане предимство на пешеходец 34 2 34 Управление след употреба на алкохол 21 1 25 Съставени са общо 17 921 акта за установени административни нарушения на Закона за движение по пътищата , съответно: Нарушения : 2008г 2007г Движение с превишена и несъобразена скорост 4098 3284 Неспазване предимство, знаци и сигнали 4305 1547 Отнемане предимство на пешеходец 320 219 Управление след употреба на алкохол – до 1.2 ‰ 269 258 Управление след употреба на алкохол – над 1.2 ‰ 273 279 Ползване на мобилен телефон по време на управление на МПС 529 295 Неизпълнение разпореждане на контролен орган 19 22 Неправоспособност 524 430

   

0 коментарa

Виж още