Данъчните в Стара Загора дадоха 9 фирми на прокуратурата

Данъчните в Стара Загора дадоха 9 фирми на прокуратурата

В последния месец на 2008 г., публичните изпълнители на НАП Стара Загора са изпратили уведомления към Прокуратурата за 9 дружества. Целта е извършване на предварителна проверка поради липса на плащания и необявяване на неплатежоспособността им пред съда. Деветте дружества са натрупали трудно събираеми задължения в особено големи размери. В публичния бюлетин на некоректните клиенти през месец декември са включени още 5 нови длъжника с неуредени данъчно-осигурителни задължения в размер на 3 057 138 лв., съобщиха от пресцентъра на ТД на НАП - Стара Загора. На същите е наложена забрана за напускане на страната, отнети са задграничните им паспорти и разрешителните за носене на оръжие. Изпратени са поканите за доброволно изпълнение до всички длъжници, неплатили в срок годишния си данък върху доходите. Цифрите към момента сочат, че 90% от неизрядните клиенти са погасили своите задължения, преди налагане на обезпечителните мерки.

   

0 коментарa

Виж още