Дарете остарелия си GSM в помощ на деца с увреждания в с.Бузовград

Дарете остарелия си GSM в помощ на деца с увреждания в с.Бузовград

Кампания "Рециклиран телефон за нов дом" стартира в България фондация "Сийдър". НПО е регистрирана в страната преди 4 години от ирландския пастор Марк О, Съливан и до момента има реализирани десетки благотворителни инициативи и проекти със социална насоченост за деца в риск и нужда. Целта на настоящата кампания е чрез събирането на стари, остарели и натрошени мобилни телефони и аксесоари към тях, рециклирани от партньорите на фондация „Сийдър” в Ирландия, да се съберат средства за закупуване на модули за рехабилитация за новооткрития Дневен център за деца с увреждания към Дома за медико-социални грижи „Мария Луиза” в казанлъшкото село Бузовград. Центърът бе открит наскоро със средства по програма ФАР и помощ от фондация „Сийдър” . В него се обучават и получават специализирани грижи 7 деца на възраст от 0 до 7 години. Първите два града, включили се в кампанията са София и Казанлък. До момента са събрани над 3 хиляди стари мобилни телефони за целите на кампанията. Партньори на кампанията „Рециклиран телефон за нов дом” са казанлъшкият офис на БЧК и Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания” в града. Желаещите да помогнат могат да занесат старите си мобилни апарати там. Кампанията ни на практика ще е безсрочна, защото в България има стотици деца и домове, които се нуждаят от помощ, твърди Елла Кобец, активист на фондация „Сийдър” . Всичко за кампанията и фондацията може да се намери на адрес: www.cedarfoundation.org

   

0 коментарa

Виж още