Двама нови котрольори ще бъдат избрани за общински здравни заведения в Русе

Двама нови котрольори ще бъдат избрани за общински здравни заведения в Русе

Избраните за контрольори на „Център за психично здраве” ЕООД и „Комплексен онкологичен център” ЕООД д-р Пламен Кожухаров и г-жа Събина Павлова бяха избрани за общински съветници. Съгласно чл. 24, ал. 5 от ЗМСМА те не могат да бъдат контрольори на търговски дружества с общинско участие. В изпълнение на чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА д-р Кожухаров и г-жа Павлова са подали заявление, с което прекратяват договорите за контрол на посочените търговски дружества. Общински съвет – Русе следва да избере други контрольори на „Център за психично здраве” ЕООД и „Комплексен онкологичен център” ЕООД. Кметът на Община Русе предлага ОбС – Русе да избере за контрольор на „Център за психично здраве” ЕООД с възнаграждение 300.00 лв., но не повече от средната заплата за съответното дружество, както и за контрольор на „Комплексен онкологичен център” ЕООД с възнаграждение 300.00 лв., но не повече от средната заплата за съответното дружество.

   

0 коментарa

Виж още