Двама отпаднаха от конкурса за шеф на културата

Двама отпаднаха от конкурса за шеф на културата

Кандидатите в конкурса за Началник на отдел „Култура“ защитаваха подадените от тях концепции по реда на получаването на заявление за участие в конкурса. Темата на концепцията бе „Развитие на културата в Община Благоевград“. Всеки разполагаше с до 10 минути за защита на концепцията си, а журито от своя страна имаше 10 минути, за да зададе въпросите си към кандидата. На 17 май продължава 2-рия етап от конкурса. До интервю са допуснати пет кандидата - Силвия Домозетска, Димитър Зрънчев, Илиян Юручки, Силвана Ханджийска и Красимира Митова. До втория етап не са допуснати – Емилия Колибарска и Мирчо Люнгов. Оценяването се извършва съобразно Закона за държавен служител с коефициент от 1 до 5. Комисията, която ще оценява кандидатите и на втория етап е с председател - зам.-кметът по хуманитарните дейности на Община Благоевград Жанета Жикова и членове: главният секретар на Община Благоевград София Янчева, началник отдел „Образование“ г-н Станишев, юрист и главен експерт „Човешки ресурси“. Оценките от защитата на концепциите ще бъдат сумирани с резултата от интервюто и предложението за класиране ще бъде предоставено на Кмета Атанас Камбитов за съгласуване.

   

0 коментарa

Виж още