Двама старозагорци с доходи над 1 милиона лева

Двама старозагорци с доходи над 1 милиона лева

Приключиха ревизиите на 50 физически лица. Инспекторите по приходите от Офиса на НАП в Стара Загора установиха „спестени” 743 260 лева от данък върху доходите на физическите лица. Едно лице е „пропуснало” да внесе в хазната 129 247 лева данък общ доход. В част от случаите става въпрос за внос на нови леки автомобили от ЕС, за които не са декларирани и внесени дължимите данъци. Инспекторите по приходите извършват пълна проверка и съпоставка на притежавано имущество, банкови сметки, получени и декларирани доходи и съответствието им с имотното състояние на проверяваните и свързани с тях лица. На фона на „спестените” данъци са ясни и най-добре заплатените старозагорци. Първият от тях е получил годишен доход за 2009 г. малко над 2 милиона лева и е внесъл в хазната данък общ доход 204 000 лева. Втори старозагорец е декларирал доход за над 1 170 000 лева и е платил на бюджета данък 117 000 лева. Третият декларира малко под един милион лева доходи, като също дължимите суми са платени към Приходната агенция. Съпоставката с цифрите за предходната година ни показва, че въпреки кризата икономически стабилните фирми на пазара са успели да намерят механизми, с които да преборят трудностите и да гарантират добро ниво на заплащане на служителите си и да постигнат добри финансови резултати в края на годината.

   

0 коментарa

Виж още