Два национални конкурса за ученици по повод 65-годишнината от обявяването на езерото Сребърна за защитена територия

Два национални конкурса за ученици по повод 65-годишнината от обявяването на езерото Сребърна за защитена територия

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обяви Национален литературен конкурс на тема: „Сребърна – птици и хора” и конкурс за фоторазказ на тема: „Сребърна през моя обектив” по повод 65-годишнината от обявяването на езерото Сребърна за защитена територия. Конкурсите са във връзка с отбелязване на годишнината и като част от изпълнението на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” (DIR-5113325-6-96). За литературния конкурс жанрът на творбата е по избор на авторите - есе, пътепис, разказ, приказка, стихотворение. Целта е участниците да направят собствена интерпретация по темата въз основа на преживявания или разкази, да проявят креативност и оригиналност, да постигнат яснота на посланията си в творбите. Авторите имат пълна свобода са представят различни аспекти, свързани с миналото, настоящето и бъдещето на Сребърна, историята, културата, съжителството между хората и птиците, ролята на резервата в мозайката от обекти на световното културно и природно наследство България. Любителите-фотографи могат за участват в националния конкурс за фоторазказ като изпратят до 5 авторски снимки с добра резолюция по е-поща или разпечатани в размери 13-18 см (препоръчителна резолюция 1600 х 2243 в пиксели). Целта на конкурса е с помощта на фотографията участниците да споделят от първо лице впечатленията си от ПР „Сребърна”, да покажат какво им е харесало и какво ги е подразнило или какво ги е вдъхновило по време на посещението им в ПР „Сребърна”. Крайният срок за предаване на творбите и за двата конкурса е 30 септември 2013 година по е-поща на адрес: rpetrova-ruse.org или по пощата: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” № 20. В придружително писмо е необходимо участниците в двата конкурса да предоставят лична информация: име и фамилия, учебно заведение/клуб/школа, пощенски адрес и телефон (личен или на родител/учител) за кореспонденция. Резултатите ще бъдат обявени на 25 октомври 2013 година на интернет страниците на инспекцията и на ПР „Сребърна” на адреси: www.riosv-ruse.org и на бъдещата самостоятелна страница на ПР „Сребърна” www.srebarnalake.com. Условията за участие за двата конкурса са публикувани на интернет старницата на РИОСВ-Русе на адрес: www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html. Повече информация за историята на природозащитната дейност в ПР „Сребърна” може да бъде намерена на страницата на инспекцията в меню „Любопитно”.

   

0 коментарa

Виж още