Два пъти повече регистрирани и разкрити престъпления отчете РУ “Транспортна полиция” – Стара Загора

Два пъти повече регистрирани и разкрити престъпления отчете РУ “Транспортна полиция” – Стара Загора

Два пъти повече регистрирани и разкрити престъпления в обектите на железопътния транспорт отчете РУ “Транспортна полиция” – Стара Загора Днес районното управление представи годишния отчет-анализ за дейността си през 2010 година. На събитието присъства комисар Станимир Станев - Началник на Отдел “Транспортна полиция” при ГД “Криминална полиция”. Районно управление “Транспортна полиция” – Стара Загора обслужва обектите на железопътния транспорт на територията на четири области – Старозагорска, Хасковска, Сливенска и Кърджалийска – с общо 580 км ж.п. линия , 47 гари и 46 спирки и стационарни обекти, собственост на БДЖ ЕАД и НКЖИ. Възлови ж.п.-гари в обслужвания район са Стара Загора, Свиленград, Тулово и Димитровград. Оттук преминават основните железопътни артерии –Подкова - Димитровград – Русе, София – Бургас (през Пловдив), София – Бургас (през Карлово) и Пловдив- Димитровград – Свиленград. Практически през района, обслужван от РУТП – Стара Загора преминава целият трансграничен поток на стоки, товари и пътници придвижващи се чрез железопътния транспорт, влизащи през сухопътната граница с Р Турция и през пристанище – Бургас. На тази територия, РУТП осъществява основните задачи на транспортна полиция: Предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления в обекти на територията на железопътната инфраструктура и в железопътния транспорт в страната; осъществяване и контрол на дейностите по опазване на обществения ред на територията на железопътната инфраструктура и железопътния транспорт; организиране охраната на обекти, мероприятия и специални товари; контрол на съхранението и охрана при превозването на общоопасни средства; осъществяване на конвойна и превантивна дейност и др. Задачите на РУТП, като специализирано структурно звено на Отдел “Транспортна полиция” към ГД “Криминална полиция” се осъществяват от основните му структурни звена: сектор “Противодействие на общата престъпност”, сектор “Охранителна полиция” и “Оперативната дежурна част и административно обслужване”. През 2010 г. в РУ “Транспортна полиция”– Стара Загора са регистрирани 297 криминални и 35 икономически престъпления –двойно повече в сравнение с предходната 2009г. Разкрити са 218 престъпления с процент на разкриваемост 61 %. Разкритите през годината престъпления също са се увеличили повече от два пъти в сравнение с 2009г., когато същите са били 114. Най значително увеличение бележат правонарушенията – регистрирани и разкрити в междугарията, разпределителните гари и търговските обекти, а намаление се регистрира единствено престъпленията, извършени в пътническите влакове. През годината са заловени 256 извършители на криминални престъпления срещу 118 за същия период на 2009 г. От тях 23 са служители в ж.п.транспорта и 233 са външни лица. От установените извършители на криминални престъпления 209 са мъже, 47 са жени, 29 са непълнолетни. През годината в района обслужван от РУТП са констатирани 9 случая на хвърляне на камъни по подвижните влакови състав, при които са счупени са 14 броя неподвижни и подвижни стъкла. Няма пострадали пътници и влаков персонал. Разкрити са три престъпления и са установени 6 извършители. През 2010г. служителите на РУТП са съставили общо 412 акта за констатирани административни нарушения срещу 209 акта за същия период на 2009 г. Най голям е броят на констатираните нарушения на закона за българските лични документи (326) и Закона за МВР (59). Проведени са 63 полицейски операции за противодействие на кражби на проводници и горива, разпространение на наркотици и издирване на лица. При тях са проверени 728 лица, 17 автомобила и всички охранителни фирми и питейни заведения в района на РУТП. 79 лица са предупредени по чл.56 ал.2 от ЗМВР. В хода на акциите са разкрити 21 престъпления и са издирени и задържани 7 лица. Проведени са 33 охранителни обследвания на обекти на Холдинг “БДЖ” ЕАД , ДП„НКЖИ” и ДП”ТСВ” и са изготвени и изпратени 17 сигнални писма, са по които са получени отговори за взетите мерки от страна на административните ръководства в едномесечния срок, съгласно чл.57 ал.3 от ЗМВР. Охранявани са 3970 пътнически влака и 3009 товарни влака преминаващи през ж.п. гара Свиленград за ж.п.гара Драгоман и пристигащи от вътрешността на страната към Турция. През отчетния период силите на сектор “Охранителна полиция” са се грижили за създаване на добър обществен ред в подвижните влакови състави, при охраната на спортни мероприятия, на товарни влакове превозващи скъпи материали, взривни вещества и др. Постигнато е отлично взаимодействието между РУ”Транспортна полиция” и РУ “Полиция” – Стара Загора при охрана на провеждани спортни мероприятия.

   

0 коментарa

Виж още