Два язовира в Старозагороско ще бъдат извън експлоатация

Два язовира в Старозагороско ще бъдат извън експлоатация

Областният управител инж. Георги Ранов днес на брифинг отчете резултатите от дейността Областна междуведомствена комисия за извършената проверка на водните обекти в област Стара Загора за периода от 07.01.2015 г. до 21.01.2015 г. Проверката се извърши съгласно утвърден график от инж. Ранов и по списък, изготвен от Министерство на околната среда и водите. За област Стара Загора подлежащите на проверка водни обекти са 27 бр. При извършената инспекция през 2015 г. на язовири с неизяснена собственост беше констатирано, че няма водни обекти с неопределена такава. От посочените в списъка на МОСВ не са констатирани язовири, които се намират в предаварийно състояние и застрашават инфраструктурата на близко разположени до тях населени места, информира инж. Ранов. Предписанията, дадени от Областна междуведомствена комисия при извършената проверка са описани в констативни протоколи. След обобщаване на информацията, същите ще бъдат изпратени до кметовете на общини. В съпроводителните писма за изпращане на констативните протоколи до кметовете на проверените общини ще бъде определен срок за изпълнение на дадените от Комисията предписания за всеки обект, допълни областият управител. Председател на Областната междуведомствена комисия е Маноил Манев, заместник областен управител. Нейни членове са представители на ЗН в РД ПБЗН Стара Загора, „Напоителни системи” ЕАД Стара Загора, Басейнова дирекция УВ ИБР гр.Пловдив, Началник на Язовирен район „Копринка” към НЕК ЕАД – Предприятие „Язовири и каскади”, представители на общини и експерти от Областна администрация. 22.01.2015 г.

   

0 коментарa

Виж още