Две години след обгазяванията правителството се сети за Стара Загора

Две години след обгазяванията правителството се сети за Стара Загора

"Два пъти по-висок е рискът малките деца в Стара Загора и околността да се разболеят от респираторни, бронхо-белодробни и алергични заболявания в сравнение с малчуганите от останалата част от страната. В много случаи болестите стават хронични." Това отчете вчера правителството на РБългария, въз основа на два скрининга на заболеваемостта на децата в района, проведени през 2004/2005 г. и 2006/2007 г. Според правителствената информационна служба, това е причината вчера Министерският съвет да одобри Програма за опазване здравето на населението от замърсяването на околната среда в района на област Стара Загора, 2008-2009 г. Благородната, но закъсняла във времето програма включва инициативи, свързани с намаляване на здравния риск, подобряване качеството на живот на гражданите в областта (б.р. - любопитно как), както и да се спомогне за активното откриване, диагностициране и своевременно лечение на патологичните отклонения. Пак според официалната правителствена информация, значително по-високи от средните за страната показатели на заболеваемост са установени и при изследваните деца от Гълъбово, Раднево и Казанлък. Заболяванията на дихателната система са водещи и представляват 76% от регистрираните заболявания при проведения клиничен преглед. Това ще струва на данъкоплатците 2.7 млн.лв. Като основна причина за повишената заболеваемост се посочва дългогодишното замърсяване на атмосферния въздух. Приоритетните задачи на правителствената програма включват намаляване на емисиите на атмосферните замърсители и разширяване на обхвата на профилактичните прегледи, насочени към неспецифична бронхо-пулмонална патология и заболявания с алергична генеза. Предвижда се също осигуряване на ефективен 24-часов мониторинг на качеството на атмосферния въздух за своевременно реагиране при сигнали за замърсяване, осигуряване на функционираща система за своевременно уведомяване на обществеността в случаите на превишени концентрации на серен и азотен диоксид в атмосферата, както и намаляване на замърсяването, предизвикано от транспорта, чрез оптимизиране на транспортната мрежа и обновяване на обществения автомобилен парк. И още: създаване и прилагане на ефективни контролни механизми и засилване функциите на гражданското общество чрез пряк контрол върху полигон Змейово, "Мини Марица-изток" и ТЕЦ-овете на територията на региона, както и на други обекти - източници на замърсяване. Изпълнението на Програмата включва монтиране и поддръжка на информационни табла, осигуряващи своевременна и достоверна информация за качеството на въздуха в градовете Гълъбово, Раднево, Казанлък и Стара Загора. Реално правителствената благинка се свежда до предвиждането през 2009 г. в Университетска болница - Стара Загора, да бъде открит специализиран диагностичен кабинет за болестите на дихателната система. И специализирани детски кабинети за болести на дихателната система в Гълъбово и Раднево. Б.Р. Наистина благородна правителствена инициатива, но безкрайно много закъсняла. И къде беше правителството, когато децата и жителите на Стара Загора действително имаха нужда от помощ заради обгазяванията? 90% от въпросната правителствена програма де факто повтаря общинската програма на д-р Желев като кмет на община Стара Загора (сега министър на здравеопазването). Но и той знае, че за да има лечение, трябва да се открие болестта, тоест отровителя старозагорски. Такъв към днешна дата не е открит, но поне е налице един неоспорим факт: През изминалите 2 години (броим като начало членството на България в ЕС) в Стара Загора няма наднормени стойности на серен диоксид. Ако целта на вчерашната правителствена инициатива е бонус за кандидатурата на д-р Желев като водач на БСП-листата в Старозагорски избирателен район, бихме го приели за нормално. Ненормалното е, че правителството се сети за децата и жителите на Старозагорски регион след дъжд качулка. Що за мониторинг и електронни табла са ни необходими, след като военните приключиха с унищожаването на стари боеприпаси буквално дни преди влизането на България в ЕС през 2007 г. И какви мерки да се вземат спрямо ТЕЦ-овете от комплекс "Марица Изток", след като ТЕЦ "Енел Марица Изток 3" отдавна работи през СОИ, държавната ТЕЦ "Марица Изток 2" авансово изпълни екологичната си програма за тази година (другото закъснение е по вина на правителствата български). Само един ТЕЦ в комплекса - този, чийто консултант е Христо Ковачки, към днешна дата не е обявил кога ще прави СОИ. Но това пак е правителствен проблем.

   

0 коментарa

Виж още