Две улици, две градини и три междублокови пространства в Стара Загора бяха обновени по проект „Зелена и достъпна градска среда“

Две улици, две градини и три междублокови пространства в Стара Загора бяха обновени по проект „Зелена и достъпна градска среда“

Община Стара Загора приключи изпълнението на строителните работи по изпълнението на първата част на проекта „Зелена и достъпна градска среда“, по който бяха ремонтирани две централни улици, две градини – „Доша Николова“ и „Берое“, и три междублокови пространства. Реализацията на проекта започна на 27 август 2013 г. Изпълнител на строително монтажните работи на стойност 3 934 538,79 лева е ДЗЗД „ПИ ЕС". Целият договор, подписан от кмета на Стара Загора Живко Тодоров, предвижда да бъдат напълно обновени общо три основни улици и 22 междублокови пространства за близо 10 млн. лева. Проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" е финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ между Община Стара Загора и Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие (2007-2013). Съфинансирането от страна на общината е в размер на 5%. Община Стара Загора получи авансово 1,7 млн.лв. за първия етап на проекта на 28.02.2014 год. В края на м. юли комисия от ведомството извърши проверка по подаденото на 21.07.2014 г. искане за междинно плащане, в размер на над 2, 8 млн.лв. Проверката е приключила без забележки и е констатирала отлично изпълнение на обектите, съобщи ръководителят на проекта инж. Милена Димитрова, началник отдел „Инвестиции и управление на проекти". Извършва се оценка на детските съоръжения, геодезическо заснемане на обектите, предстои въвеждането им в експлоатация, уточни тя. Улиците „Ген. Столетов“ (от ул. „Д-р Т.Стоянович“ до бул. „Крайречен“ - с обща дължина 2 533 м) и „Хр. Ботев“ (от ул. „Одринска епопея“ до бул. „Крайречен“- с обща дължина 2 960 м) са изцяло ремонтирани, с подменени пътни настилки, тротоари, шахти и маркировка. Възстановени са липсващите на места дървета и зелена растителност. Близо 95 000 души, живеещи в района на градините „Доша Николова" и „Берое" придобиха благоустроено място за рекреация, отдих и спорт. Подобрена е почти 20 000 кв.м паркова среда в двете градини. Изградени са 4 детски и 2 спортни площадки за обществено ползване в междублокови пространства между улиците "Ген. Столетов" №100, "Граф Игнатиев" № 51, 53, "Подполковник Калитин" № 79,85 и между улиците "Христо Ботев", "Любен Каравелов", "Стефан Караджа" и "Братя Жекови". Вторият етап на проекта, който ще се изпълнява до 2015 г., включва цялостна реконструкция на по–малки улици и междублокови пространства, изграждане на детски площадки и др. До настоящия момент не е осигурено финансирането от ОП „Регионално развитие“ за втория етап.

   

0 коментарa

Виж още