ДВСК започва масови проверки на яйца и агнешко месо по повод Великденските празници

ДВСК започва масови проверки на яйца и агнешко месо по повод Великденските празници

По повод предстоящите Великденски празници инспекторите от „Държавен ветеринарно-санитарен контрол” към НВМС започват масови проверки за спазване на изискванията при производство, транспортиране, съхранение и продажба на яйца и агнешко месо. Ще бъдат проверявани производствени предприятия, складове, търговски обекти и заведения за обществено хранене в цялата страна, съобщиха от НВМС. В помещенията на производителя и до продажбата им на крайния потребител яйцата трябва да се съхраняват чисти, да нямат неприсъщ за тях мирис, да са ефективно защитени срещу удар и да не попадат под пряка слънчева светлина. Те трябва да бъдат доставени на потребителя най-много за 21 дни от датата на опаковането им и могат да бъдат съхранявани най-дълго до 28 дни след снасянето. Яйцата в търговската мрежа трябва да са придружени със съответните документи за произход, да са маркирани с номера на производителя или центъра за опаковане, а върху опаковките им трябва да е отбелязан минималният срок на трайност. Яйцата, подходящи за пряка човешка консумация, са от клас “А” и това също трябва да е отбелязано върху опаковките. При покупката е препоръчително да се обръща внимание на чистотата на яйцето и за пукнатини по черупката, които са предпоставка за последващо замърсяване. При подготовката за консумация е добре да се измият допълнително. Агнешкото месо трябва да се добива, съхранява и транспортира при подходяща температура и съобразно хигиенните изисквания. То трябва да е придружено с документи за произход, а върху него се поставя и идентификационен печат с информация за държавата, в която е произведено и за номера на предприятието, който трябва да е четлив. Забранена е продажбата на храни от животински произход на открито. Експертите препоръчват потребителите да следят за целостта на опаковките и срока на годност и ги съветват да пазаруват само от одобрени за този вид дейност обекти и да не се доверяват на нерегламентирана търговия по тържища и пазари. Пакетиращите центрове за яйца в България са 71 на брой. Кланиците за дребни преживни животни у нас са общо 55, 33 от които са одобрени за търговия с Европейския съюз.

   

0 коментарa

Виж още