ДДС декларациите само по електронен път

ДДС декларациите само по електронен път

До 14 февруари, справките-декларации по ДДС за януари се изпращат само по интернет, при условие че покупките или продажбите за месеца са повече от пет. Регистрираните по Закона за данък върху добавената стойност фирми в Област Стара Загора към януари 2012г. са над 8600. За да се ползват електронните услуги на НАП необходимо условие е клиентите ни да имат електронен подпис и да са подали „Заявление за подаване на документи по интернет”. Формулярите на документите са качени в интернет страницата на НАП на www.nap.bg и също могат да се изпратят по електронен път. Заявяването на услугата е подробно описано стъпка по стъпка в рубриката „Е-услуги с електронен подпис”. Ако представителите на фирмата нямат такъв, то те могат да упълномощят друго дружество, което притежава електронен сертификат да подава декларациите им по интернет. Клиентите на НАП могат да избират от над 25 електронни услуги. Най-често ползваните такива са: подаване на осигурителни декларации (образец 1 и образец 6), декларации за облагане с корпоративни данъци, уведомления за трудови договори, декларации за доходите на физически лица, както и искания за издаване на данъчни документи. Единственото условие, за по-голяма част от тях е наличен електронен подпис, а най-търсената-проверка на здравно-осигурителен статус е Е-услуга със свободен достъп. Официално регистрираните доставчици на услугата - универсален електронен подпис в България са пет фирми.

   

0 коментарa

Виж още