ДДС за дарените храни отпада през 2017

ДДС за дарените храни отпада през 2017

След среща на финансовия министър - Владислав Горанов с омбудсмана - Мая Манолова, представители на хранителния бранш и на Министерството на земеделието и храните, стана ясно, че е възможно през идната 2017 г. ДДС за дарените храни да отпадне.

 Министър Горанов заяви, че е напълно възможно през следващата година да има механизъм за освобождаване от ДДС върху даренията на храни в определен обем” и обясни, че единственото условие да бъде премахнат данъка е да се гарантира, че няма да се осъществяват измами и да се укрива ДДС. Според него това е възможно, ако бъдат въведени лимити и ако бъде създаден механизъм така, че зад дарението да не се крият търговски сделки с храни.

Горанов обясни, че трябва да е ясно посочено кои са дарителите, кои са бенефициентите и кои са получателите на дарението. Министъра заяви,че при унищожаване на храни ДДС-то не се плаща, но ако продуктите бъдат под формата на дарения към настоящият момент не се опрощават от държавата.

До края на юли финансовият министър е поставил срок за да се подготвят текстовете в Закона за храните, по-конкретно относно отпадне на ДДС за дарени храни. Мая Манолова допълни, че вече има готова концепция за предстоящите промени в закона.

Председателят на Националния браншови съюз на хлебопроизводителите и сладкарите - Мариана Кукушева обясни, че предложенията на бизнеса са даренията да засегнат между 0,5 и 1% от годишния оборот на даден производител. Според Кукушева по този начин ще бъде прекъсната порочната практика за преетикетирането на храни с изтичащ срок на годност и коментира, че поне седмица след като са дарени продуктите трябва да са годни за консумация. Според Кукушева изключително важен фактор ще продължава да бъде контролът, който ще се извършва от Министерството на финансите.

 

Източник: monitor.bg

   

0 коментарa

Виж още