Девет банки в България на загуба

Девет банки в България на загуба

От общо 31 банкови институции, регистрирани в България, девет банки отчитат загуба за дейността си през първите девет месеца на годината. Тази статистика, основана на финансовите и надзорни отчети на БНБ, публикува в края на миналата седмица централната банка. Най-голяма, в размер на 30.443 млн. лева, е загубата на Алфа банк. Гръцкият клон има добри приходи от лихви – в размер на 91 млн. лв., но натежава обезценката на активи в размер на повече от 38.5 млн. лв. Малко под 6 млн. лв. е загубата на друг гръцки кредитор – Емпорики банк. Негативен също така е резултатът на Българо – американска кредитна банка /- 16.5 млн. лв./, на Инвестбанк /-6.844 млн. лв./, на НЛБ Банка София /- 3.7 млн. лв./, Тексим банк /-1.4 млн. лв./, Ишбанк, Регионална инвестиционна банка и Те Дже Зираат. Най-голямата печалба сред банките на пазар България постигна Уникредит Булбанк: 159 млн. лева. Двуцифрени са печалбите на Банка ДСК /61 млн. лв./, Райфайзенбанк /58.4 млн. лв./, Пиреос банк /47/ Корпоративна търговска банка /45 млн. лв./, Сосиете Женерал /38.64 млн. лв./, Първа инвестиционна банка /29.5 млн. лв./, ОББ /25 млн. лв./, Централна кооперативна банка /около 10 млн. лв/. Прави впечатление, че Българската банка за развитие отчита за първите девет месеца на годината 25.55 млн. лв., като нетният приход от лихви на държавната банка за развитие възлиза на повече от 47 млн. лв. Почти 1 млрд. лева /952 млн. лева/ е стойността на обезценените за първите девет месеца на годината активи от страна на банките в България. Общата им печалба възлиза на 545 млн. лв., а данъчният разход за периода леко надхвърля 60 млн. лв, което води до 484 млн. лв. печалба преди данъци. Резултатът е малко по-добър от този за същия период година по-рано. Активите на най-голямата българска банка Уникредит Булбанк надхвърлят 12 млрд. лева, което обяснява и голямата сума за обезценки, в размер на 125 млн. лева за периода. Повече активи обезцени Обединена българска банка – 143 млн. лв. при балансова стойност малко под 7 млрд. лв., което обяснява сравнително по-ниската печалба на големия кредитор. Първото място по обезценки е за Банка ДСК – над 250 млн. лева при балансова стойност от 8.4 млрд. лв., което говори, че близо 3% от банката са се стопили през последните 9 месеца.

   

0 коментарa

Виж още