Декларация на Инициативна група „За чист въздух над Стара Загора“

Декларация на Инициативна група  „За чист въздух над Стара Загора“

До Министъра на околната среда и водите Министъра на отбраната Министъра на здравеопазването Областния управител на Стара Загора Кмета на община Стара Загора Председателя но Oбщински съвет в Стара Загора Директора на РИОСВ Стара Загора Директора на РИОКОЗ Стара Загора Копие: медии Декларация на Инициативна група „За чист въздух над Стара Загора“ от 18 януари 2010 г. Уважаеми дами и господа, Вече седем години, всички ние над 300 000 души, граждани област Стара Загора сме подложени на ужасяващи обгазявания с неизяснен причинител. Това е нечовешко и сериозно уврежда нашето и на децата ни здраве. На 23 декември и на 30 срещу 31 декември 2009 г. нивата на азотен диоксид бяха толкова високи, че трябваше да започне евакуация на населението, а вместо това спряха децата от училище и ни излъгаха, че причината е „автомобилният трафик". Приемаме това, като заплаха и се обединяваме против замърсяванията с искане да ни се осигурят човешките ни и конституционно гарантирани права на чиста среда, чист въздух, чиста вода, чиста храна. Припомняме също екологичните ни права на достъп до информация, касаеща околната среда, както и до участие в процеса на вземане на решения по екологични въпроси и до достъп до правосъдие. Настояваме за прозрачност и широк обществен достъп до данните за замърсяването, за реален граждански и институционален контрол върху замърсителите. Настояваме, вие, уважаеми дами и господа, да вземете спешно необходимите мерки и да ни осигурите основните човешки права и спазването на закона. Като организатори на протеста „ За чист въздух над Стара Загора“ на 18 януари 2010 г. отправяме към Вас следните искания : 1. Публично признаване на проблема с обгазяването на Стара Загора, обявяването му за значим обществен проблем и обявяване на кризисна ситуация. 2. Разследване за причинителя на обгазяването и публичното му обявяване. Нека истинската причина стане ясна на гражданите. 3. Вземане на необходимите мерки за прекратяването на дейността или дейностите причиняващи обгазяванията. Призоваваме за незабавни действия от Ваша страна и отговор. Знаем , че законоустановения срок за отговор в АПК е до един месец, но предвид голямата обществена значимост на проблема Ви молим за незабавни действия! Адрес за обратна кореспонденция : Инициативна група „ За чист въздух над Стара Загора“ Приложение: Списък на подкрепилите декларацията граждани 19 януари 2010 г. С уважение : Гр. Стара Загора

   

0 коментарa

Виж още