Демонстрация на пожарна, защитна техника и оборудване ще се състои утре в Русе

Демонстрация на пожарна, защитна техника и оборудване ще се състои утре в Русе

Инициативата се провежда по проект „EMES“ с водещ партньор - Окръжен съвет Гюргево и партньор 2 – Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР. Демонстрация със специфично оборудване ще бъде проведена утре, 26 февруари 2013 година, в град Русе. Домакин на събитието е Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Русе. Съвместната българо-румънска инициатива е по проект с водещ партньор – Окръжен съвет Гюргево и партньор 2 – Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР. Проектът е с наименование „ЕМЕS“ - "Осигуряване на ефикасно управление на съвместните действия при извънредни ситуации в пограничния регион Гюргево – Русе” по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 и е с история от 2008 година. Техниката и оборудването, което ще бъде използвано за демонстрацията е закупено по този проект. По време на демонстрациите присъстващите ще могат да видят в действие оперативно-техническите възможности на доставените по проекта машини и оборудване, както и демонстрация на основните принципи и тактики на интервенция с техниката. Включени са пожарни автомобили среден клас, с повишена проходимост; индивидуални защитни средства; въздушни апарати с телеметрия; както и работата на Центъра за дихателна зашита. Събитието ще се състои на територията на Група „Спасителна дейност“ при Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе /разклона срещу КПП-1, на изхода от град Русе по главния път в посока град Бяла, екип на група “Спасителна дейност” с автомобил ще бъде паркиран там/. Начало 11:00 часа.

   

0 коментарa

Виж още