Ден за информация относно Национален конкурс за туристическа дестинация

Ден за информация относно Национален конкурс за туристическа дестинация

Информационен ден за Национален конкурс за туристическа дестинация - „Водата – извор на живот и благоденствие” ще се проведе днес /1 декември/ в Стара Загора. Началото му е в 11 ч. в зала 2 на Комплекс „Верея”. Конкурсът е част от програма на ЕК „Нови индустрии, туризъм и корпоративна социална отговорност”. Главната цел на проекта е популяризирането на нововъзникващи туристически дестинации, свързани с водни ресурси за предоставяне на качествена и нетрадиционна туристическа услуга, която акцентира върху опазването на околната среда и предлага икономически растеж. Планирани са информационни срещи в шестте региона за икономическо планиране, които ще се проведат както следва:Сандански – 25.11.2009г.Стара Загора – 01.12.2009г.Ловеч – 03.12.2010г.Силистра – 09.12.2009г.Добрич – 11.12.2009г.Ивайловград – 16.12.2009г. По материали от Интернет: България ще участва за трети път в този проект, като победителите от предишните издания на конкурсите са община Белоградчик и община Белица. По думите на Анелия Крушкова - темата на националния конкурс "Водата - извор на живот и благоденствие" ще позволи да се разкрие огромният воден потенциал на България, която е на второ място в Европа след Ирландия по налични минерални води на територията на страната. За да подчертае ролята на подобна рекламна кампания, Анелия Крушкова даде за пример броя на туристи, посетили Белоградчишките скали преди и след като Община Белоградчик е спечелила конкурса „Тракийският дух” през 2008 година: от 30 000 броят им вече е около 300 000. Димитринка Христова, координатор на проекта, обяви етапите на провеждане на конкурса. Крайният срок за предаване на предложенията на кандидатстващите дестинации ще бъде 22 февруари 2010 година. В състава на оценителната комисията, която ще разглежда предложенията, ще влязат както членове от екипа на проекта, така и външни експерти. Първият етап от разглеждането ще бъде административен, като ще се проверява изпълнението на техническите изисквания към заявките. В случай на несъответствия, кандидатите ще имат 5 дни, за да отговорят на изискванията и дооформят предложенията си. След това ще последва оценяването на проектите по същество – на базата на изготвен въпросник. Проектите ще получават оценки (от 1 до 5) от страна на комисията, в резултат на което ще се формира временно класиране. Максималният брой точки, който ще може да получи едно предложение, е 45, а минималният - 9. Първите пет класирани дестинации ще бъдат посетени от експертите на място. След това ще бъде извършено окончателно класиране. Церемонията по награждаване, на която мултимедийно ще бъдат представени десетте първи дестинации, ще се състои през есента на 2010 година. Димитринка Христова, координатор на проекта добави, че проектът цели и организиране на мрежа между всички дестинации в страната, свъразани с воден туризъм. Антоний Гълъбов, външен експерт на проекта съобщи, че са изготвени 9 групи критерии за кандидатите, сред които са иновативност, регулярност и устойчивост на дестинациите, партньорство с местните общности (местна власт, басейнови дирекции, културни институти и др.), контрол и управление на качеството на водите и др. Няма ограничение за кандидатите - могат да кандидатстват, както юридически, така и физически лица.

   

0 коментарa

Виж още