Депутатите ограничиха реституцията на обществено значими имоти

Депутатите ограничиха реституцията на обществено значими имоти

Ограничаване на реституцията на части от имоти, ползвани за образователни, здравни и културни заведения, предвиждат промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), внесени от Министерския съвет, които депутатите приеха на първо четене. В проекта е предвидено министрите на образованието, здравеопазването и културата да дават разрешение за промяна на предназначението на устройствените планове, когато се касае за реституция на обекти като учебни, здравни и културни заведения. Целта според вносителите е да се намали възможността да се променя предназначението на съответния имот. Внесените текстове забраняват бъдеща реституция на имоти. При случаите, когато има издадено разрешително за строителство, е предвидено да се налага 3-годишен мораториум. Поправката дойде след исканията на студентите, изразени след жестокото убийство на Стоян Балтов пред дискотека "Амнезия" и протестите им. Тези искания бяха подкрепени от ректорите на висшите учебни заведения. Промяна на предназначението на недвижими имоти, които се ползват за нуждите на образованието, здравеопазването и културата може да се извършва само със съгласието на ресорните министри, след оценка дали обектът вече не им е необходим, е записано в законопроекта, внесен от кабинета.

   

0 коментарa

Виж още