Дерегистрация по ДДС заплашва фирмите в Бургас

Дерегистрация по ДДС заплашва фирмите в Бургас

Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите в Бургас изпрати над 100 писма до фирми в региона, които са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност и същевременно са спрели да внасят дължимите месечни вноски, съобщават от приходната администрация в Бургас. Фирмите, които са главно с дейност в строителството, търговията и сферата на рекламата, са декларирали сами задълженията си, но през последните три месеца не са внасяли каквито и да са суми. Просрочията вече са надхвърли 500 хил.лева. НАП Бургас приканва задължените лица в кратки срокове да възстановят дължимите плащания, в противен случай фирмите ще бъдат дерегистрирани служебно по ДДС и няма да могат да начисляват данък и да приспадат данъчен кредит. Напомнянето дава своите резултати - само през последната седмица са внесени над 80 хил.лева просрочени вноски, уточниха от приходното ведомство. Същевременно фирмите, които поради различни причини са в обективна невъзможност да изплащат в срок вноските си по ДДС, могат да предложат варианти за разсрочено погасяване на задълженията. Ако това обаче не стане, те ще бъдат дерегистрирани, категорични са от НАП Бургас. От началото на годината служебно дерегистрираните по ДДС фирми са 114. Действия по служебно отписване по ДДС НАП може да предприеме и в случаите, когато за повече от три месеца не се подават справки декларации за дължимия за внасяне данък, напомниха още от приходната администрация в областния център.

   

0 коментарa

Виж още