Детски конкурс за изработване на най-красива и оригинална мартеница в Стара Загора

Детски конкурс за изработване на най-красива и оригинална мартеница в Стара Загора

Центърът за наука, култура и изкуство към Община Стара Загора обявява общински детски конкурс за най-красива и оригинална мартеница и картичка „Баба Марта бързала, мартенички вързала”. Срокът за предаване на мартениците и картичките е 18.02.2015 г. /сряда/ в сградата на ЦНКИ ул. „Захарий Княжески” № 71, ет. ІІІ. Награждаването на отличените творби ще се състои на 26.02.2015 година от 14.00 часа /четвъртък/ в залата на ЦНКИ - ул. „Захарий Княжески” № 71 ет.3. РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ : І. В конкурса за мартеница мога да участват деца от Детски градини, ПГ в училище, ученици І-VІІІ клас. Участниците ще бъдат оценявани в три възрастови групи: І - ва група - Детски градини, ПГ в училище; ІІ - ра група - І - ІV клас; ІІІ - та група - V - VІІІ клас. Ако участниците искат да представят детското или учебното заведение (колективно участие) изработените мартеници задължително трябва да са аранжирани на картонено табло. Мартениците на индивидуалните участници да са прикрепени към картонче, на което да бъдат написани трите имена на участника, клас и училище. ІІ. В конкурса за картичка на тема „Пролет” могат да участват деца от І - VІІІ клас в две възрастови групи: І - ва група - І - ІV клас ІІ - ра група - V - VІІІ клас Всеки участник може да представи до две картички. Картичките да бъдат във формат 15/21 см /А5/, без ограничение в жанра и материалите за живописна и графична техника. На картичките трябва да бъдат написани трите имена на участника, клас и училище. Телефон за допълнителна информация: 042/638698, 042/629062.

   

0 коментарa

Виж още