Децата на Стара Загора - достойни граждани на България и Европа

Децата на Стара Загора - достойни граждани на България и Европа

Лятото е време за отдих, приятни емоции и забавления за децата и учениците на град Стара Загора. ОИЦ – Стара Загора се включи като партньор в организираните от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Община Стара Загора инициативи на „Ваканция 2013“. В последният ден на месец юли ОИЦ – Стара Загора посрещна ученици от различни възрасти и училища, като с презентации и ролеви игри представи информация за Европейския съюз и ролята му за всеки гражданин на страната. Гостите на центъра се запознаха с дейността на мрежата от 28-те информационни центъра в страната, приоритетите на центъра и инициативи на ОИЦ – Стара Загора през 2013 година. От направената презентация учениците обоготиха знанията си за ЕС, неговите символи, химна, историята му и какво ни дава като българи членството ни в него. Ученици от ГПЧЕ „Ромен Ролан“ и СОУ „Васил Левски“ със задоволство споделиха с всички присъстващи участието си в проект „Успех“ на ОПРЧР и вазможностите им за участие в проекти за мобилност и обмен на добри практики. Чрез мулти-тъч устройствата в офиса и с помощта на експерти от центъра учениците научиха повече за възможностите за пътуване, образование и стажуване в Европейския съюз от страницата на Европейски младежки портал www.ec.europa.eu. Младежите се впечатлиха от разнообразието на литература на различни езици за Евопейския съюз в библиотека в офиса на информационния център.

   

0 коментарa

Виж още