Деца и младежи ще засадят фиданки в Стара Загора

Деца и младежи ще засадят фиданки в Стара Загора

Комплексът за социални услуги за деца и семейства в град Стара Загора, управляван от Сдружение „Самаряни”, подкрепя инициативата за засаждане на дървета в дворовете на Дома за деца с умствена изостаналост в с. Петрово, Дома за деца, лишени от родителска грижа „Българка”, 68 ЦДГ „Патиланско царство”, 34 ОДЗ „Райна Княгиня”, клубове по здравно образование и екология към СОУ „Иван Вазов”, VI “г” и VII “д” класове от V Основно Училище и IX Основно Училище. В залесяването ще участват ученици, деца, родители, учители, възпитатели, социални работници и доброволци. Целта е участниците в залесяването да усетят същността на познанието и грижата за природата, както и да се докоснат до умението за самостоятелен живот и да разберат значението на полагането на доброволен труд. Децата и младежите, подпомагани от възрастните, ще наблюдават и ще се грижат за младите фиданки. Вкусните плодове, които сами ще отгледат, ще разнообразяват трапезата им. В четвъртък в Дом „Теофано Попова” бяха засадени 5 овощни и 5 горски фиданки.Същия ден посадиха и в СОУ „Иван Вазов”. В петък в Дом „Българка” ще бъдат засадени 5 плодни дръвчета. Детските градини „Патиланско царство” „Райна Княгиня” също ще посадят своите общо 15 дръвчета в петък. 30 овошки ще бъдат засадени в градината на Дома за деца и младежи в с. Петрово и Дом „Българка” на 28 ноември 2009 г. /събота/. В понеделник ще садят в V и IX ОУ. Следващата седмица горски и декоративни дървета ще садят социални работници и психолози в Комплекса за социални услуги за деца и семейства и Кризисен център „Самарянска къща”. Ще бъдат посадени общо 55 овощни дръвчета (ябълка, круша, слива, череша, хинап и др.), 100 декоративни и горски фиданки (кипарис, бреза, туя, кедър, явор, липа, полски ясен, акация). Фиданките се предоставят доброволно от овощните разсадници ЕТ „Стоян Господинов” – Овощник, и горските разсадници в с.Ветрен и Стара Загора към Регионалната дирекция по горите. Овощните дървета в двора на Дома в Петрово ще се съчетаят с други декоративни и горски дървета като бреза, хвойна, кипарис и др. Залесяването е част от кампания „Засади живот – подай ръка” на Сдружение „Самаряни” и други организации. По време на тези кампании, ние отваряме пространство за среща между младежи от Домовете за деца, граждани от Стара Загора и страната, представители на неправителствени организации, групи от граждани, ученици и студенти. През декември 2008 г. и април 2009 г. над 30 ученика и 50 доброволеца от Стара Загора и страната участваха в залесяване край село Дълбоки на мястото на изгорялата през 2006 г. гора.

   

0 коментарa

Виж още