Димитър Савов: Започват мащабни инфраструктурни проекти и ще бъдат създадени нови работни места

Димитър Савов: Започват мащабни инфраструктурни проекти и ще бъдат създадени нови работни места

През следващите няколко години ще започне строителството на много мащабни инфраструктурни проекти и ще бъдат създадени значителен брой нови работни места в националната икономика. Това съобщи в интервю за Агенция „Фокус” Димитър Савов, ръководител на Дирекция „Национална транспортна политика” в транспортното министерство. Запитан как се отразява световната икономическа криза върху различните видове транспорт в България, Димитър Савов отговори: Нормално е световната икономическа криза да се отрази неблагоприятно на всички видове транспорт. Икономическата криза води до фалита на много предприятия, намалява вътрешната и външната търговия, намаляват превозите на пътници и товари. Това се отразява негативно на всички предприятия и фирми в бранша, като пред някои от тях предизвикателствата са твърде големи. В железопътния сектор рязко намаляха товарите, което се отрази на обема на превозите на „Български държавни железници” ЕАД и съответно – на приходите от инфраструктурни такси на Национална компания ”Железопътна инфраструктура”. Търсенето на автомобилни превози също намаля значително и се обмисля възможността за искане за обявяване на криза на автомобилния пазар за международни превози на товари. Обявяването на такава криза би довело да спиране на лицензирането на нови превозвачи за известен период от време. Значителен спад в търсенето се наблюдава и във водния и въздушния транспорт”. Димитър Савов коментира, че отчитайки тези процеси, ръководството на министерството е предприело мерки за намаляването на отрицателния ефект от глобалната криза в сектора. „За тази цел в наблюдаваните дружества и предприятията със 100% държавно участие бяха набелязани антикризисни програми от мерки, чрез които да се реагира гъвкаво на намалението на търсенето на услуги в сектора чрез търсене на допълнителни източници на приходи и редуциране до минимум на нивото на експлоатационните разходи, както и провеждането на агресивна търговска политика. В същото време в следващите няколко години ще започне строителството на много мащабни инфраструктурни проекти. В резултат на това ще бъдат създадени значителен брой нови работни места в националната икономика, както и допълнителна натовареност на икономическите субекти в строителния сектор, както и на тези, упражняващи дейности, свързани със строителните работи”, коментира още Димитър Савов. „Проекти от най-голям интерес за Европейския съюз и тяхното финансиране по европейските фондове е гарантирано. В България има три такива проекта: „Подобряване на навигацията по река Дунав”, „Модернизация на жп линията Видин-София-Кулата” и „Строителството на магистрала Струма (София- Кулата)”. В момента тече подготовката и на трите проекта. Строителството на новия мост при Видин и Калафат също спада към приоритетните за ЕС проекти”, уточни Димитър Савов. Втората група проекти, свързващи съседните държави и региони, на територията на България, обхваща проектите по трасетата на коридори VIII (Гюешево – София – Пловдив – Бургас/Варна) и X (Калотина – София – Пловдив - Свиленград). По тези трасета има голям брой пътни и железопътни проекти, които са в подготвителна фаза или вече се изпълняват. Напредва и проектът за строителството на интермодален терминал в град София, който е много важен за осъществяването на връзката между отделните видове транспорт, както и за подобряването на логистиката. Развиваме пристанищните и летищните терминали предимно чрез концесиониране. При ограничените средства за финансиране на проекти, публично-частното партньорство представя една добра алтернатива, която в последните години се развива успешно в транспортния сектор”.

   

0 коментарa

Виж още