Директори в Казанлък : Няма проблеми с безплатната храна в училищата

Директори в Казанлък : Няма проблеми с безплатната храна в училищата

, бе проведена среща на заместник-кмета по програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности на община Казанлък Лилия Цонкова с директори на училища в общината. На срещата присъстваха и представители на фирмите доставчици на храна – Янко Мермеклиев от ЕТ „Янко Мермеклиев“ и Пенчо Йонков и Галин Рачев от „Йоги 5“. Поводът за срещата е появили се публикации в местни медии за негодна безплатна храна, доставяна в учебните заведения. Идеята на срещата бе присъстващите директори да споделят своите наблюдения и впечатления от доставяната храна в училищата, както и дали срещат затруднения при работата си с фирмите, доставчици на столово хранене. От проведената среща стана ясно, че нито един от директорите не е изразил негативна оценка за фирмите доставчици на храна в учебните заведения, нито пък е споделил, че има оплаквания на деца и родители от качеството на храната в училище. Директорът на ОУ „Чудомир“- Казанлък ,Донка Севданска заяви, че редовно се допитва до учители, ученици и родители за тяхното мнение по отношение качеството на храната и сподели, че до този момент не е имало проблеми с доставката на закуски или обяд. Всички предложения, които са постъпвали по един или друг начин, са коментирани с ръководството на фирмата доставчик и съответно при необходимост са правени корекции. Изказа предположение, че въпросната закуска е била поставена от първокласника в раницата и съвсем нормално е да бъде смачкана в края на учебния ден, още повече, че от публикацията не става ясно кога закуската е извадена от ученическата раница. Радиана Стефанова, директор на СОУ „Екзарх Антим І“, сподели подобен случай, в който родител се оплаква пред нея за закуска в недобро качество и външен вид, но в крайна сметка се оказва, че майката я намира в раницата на детето си едва след 10 дни и съвсем естествено тя да не е годна за консумация. Тъй като от тази учебна година е сменена фирмата доставчик в училището, директорът си е поставила за цел да проследи до каква степен децата изхвърлят храна, като отчита, че е много по-малко от преди. Наблюденията й сочат, че от обедното меню се възползват и ученици от горен курс, които до този момент не са го правили. Цвета Милева, директор на ОУ „Никола Й. Вапцаров“, отчита като добра практика редовните срещи с представителите на фирмата доставчик за повереното й училище, на които се коментира менюто и направените предложения по него от страна на учители и родители. Всички присъстващи директори се съгласиха с изказването на Пепа Дукова, директор на ОУ „Мати Болгария“, че децата не са свикнали да се хранят здравословно, поради което се стига до ситуация да се изхвърля храна или същата да се обявява за „лоша“, защото не е достатъчно солена, мазна, пикантна и т.н. От направената среща лице в лице между Община Казанлък, директорите на училища и доставчиците на безплатна храна може да се направи изводът, че храната в училищата е съобразена с нормативните норми и с изискванията за здравословно хранене. Всяка забележка, подадена към директора от родителите се взема предвид и се коригира, така че създалото се от някои медии напрежение не е основателно.

   

0 коментарa

Виж още