Дирекцията на Природен парк „Русенски Лом” ще проведе международен симпозиум за съвременно изкуство "ЛОМЕЯ" 2012

Дирекцията на Природен парк  „Русенски Лом” ще проведе международен симпозиум за съвременно изкуство "ЛОМЕЯ" 2012

В периода 25 август – 3 септември 2012 г. Дирекцията на Природен парк „Русенски Лом” към Изпълнителна агенция по горите ще проведе международен симпозиум за съвременно изкуство "ЛОМЕЯ" 2012 – Русе. Събитието ще бъде в района на Природния парк, където е запазено богато биологично разнообразие и са разположени средновековни скални църкви и манастири с неповторими фрески. Тази година мотото „Стремежи и природа” е повлияно от природните процеси наблюдавани при водата, птиците, вятъра и растенията, съотнесени към визуалните аспекти на изкуството и неговите съвременни тенденции. Мотото дава възможност чрез индивидуалния поглед на твореца да се разгледа многообразието и красотата на природата. След като се запознаят участниците в събитието с биологичното богатство на парка, ще бъде открита изложба с техни творби. Международният симпозиум се организира от Дирекцията на Природен парк „Русенски Лом” в изпълнение на дейност „Организиране на събитие за популяризирането на опазването на околната среда” по проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”” ”, по приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

   

0 коментарa

Виж още