ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” - СТАРА ЗАГОРА 08.07.2014 година

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” - СТАРА ЗАГОРА 08.07.2014 година

1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Þ 1 инспектор, безопасност на продукти Þ 1 лекар, обща и клинична патология Þ 1 лекар, лъчелечение Þ 1 лекар ушно-носно-гърлени болести Þ 1 акушерка, операционна и превързочна техника Þ 1 лекар, вътрешни болести Þ 1 техник технолог растителни масла и сапуни Þ 1 инженер ел. машини и апарати Þ 3 машинни инженери /2 с топла обработка на металите/ Þ 1 инженер електроник Þ 1 инспектор качество на произв. процеси – немски и англ. език Þ 2 компютърен техник, анализ на компютърни системи Þ 1 апаратчик, химични процеси – английски език Þ 1 оператор, компютърна предпечатна подготовка Þ 1 репортер, журналист във вестник Þ 1 физик Þ 2 фелдшери 2. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Þ 4 шофьор тежкотоварен автомобил кат. С+Е Þ 7 кредитен консултант Þ 2 настройчик на ММ с ЦУ Þ 3 техник - механик /предачно или плетачно/ производство Þ 10 машинен оператор, навиване на конци и прежди Þ 6 машинен оператор, плетене Þ 20 машинен оператор, производство на каучукови изделия Þ 1 консултант за търговия с авточасти с френски и италиански език Þ 3 работници повърхностна обработка на дърва Þ 5 монтажници на изделия от дърво Þ 1 лаборант 3. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С РАБОТНИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ Þ 15 шивач Þ 2 гладач Þ 2 перач Þ 7готвач Þ 8 сервитьор Þ 1 формовчик /хляб/ Þ 4 заварчик

   

0 коментарa

Виж още