Дирекция „Местни данъци и такси” няма да работи на 28, 29, 30 и 31 май

Дирекция „Местни данъци и такси” няма да работи на 28, 29, 30 и 31 май

Във връзка с работата на „Иформационно обслужване” АД- клон Стара Загора и клон Пловдив по внедряване на предоставения от МФ модул „Местни данъци и такси” към информационната система на Община Казанлък, дирекция „Местни данъци и такси” уведомява гражданите, че на 28, 29, 30 и 31 май 2012 г. няма да работи с клиенти. Служителите в дирекцията ще бъдат ангажирани с въвеждането на новия програмен продукт и работата на "Информационно обслужване" АД.

   

0 коментарa

Виж още