Дирекция „Социално подпомагане” в Казанлък работи по одобрена заявка –предложение за лични асистенти

Дирекция „Социално подпомагане” в Казанлък работи по одобрена заявка –предложение за лични асистенти

Казанлък. Дирекция „Социално подпомагане” в Казанлък работи по одобрена заявка –предложение по спечеления от Агенция „Социално подпомагане” - Главна дирекция за социално подпомагане, проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” „Социална услуга за качествен живот”, предаде кореспондент на радио “Фокус” – Велико Търново . Одобрената заявка-предложение е за 40 лични асистенти и 4 – членен екип на управление на териториално ниво. Спечеленият от дирекцията в Казанлък проект е на стойност 125 313 лева и се реализира на територията на общините Казанлък и Павел баня, а срокът за изпълнение на заявката е 10 –месечен. По данни на „Социално подпомагане” проектът ще продължи до 25-ти септември тази година. „Целта е надграждане на социалната услуга „Личен асистент”. Проектът не се фокусира върху осигуряването на заетост на близки и роднини на лица с увреждания, а върху преодоляване на социалната изолация на семействата, в които има зависими от постоянни грижи лица”, заявиха от дирекцията в Казанлък. От там допълниха, че проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕС чрез европейския социален фонд. 40-те лични асистенти обхващат три целеви групи: лица с увреждания, деца с увреждания и самотно живеещи хора, с цел получаване на услугата в семейна среда, а не настаняването им в специализирани институции. След оценяване на потребителите е осъществен подбор на лични асистенти от Казанлък и Павел баня, като по-голям е броят на тези от казанлъшко.

   

0 коментарa

Виж още