Дискутираха състоянието на услугите за деца в област Стара Загора

Дискутираха състоянието на услугите за деца в област Стара Загора

Днес се проведе заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация в областта, накратко ОКМД.

Срещата се състоя в зала 2 на Областната администрация в града на липите, под ръководството на инж. Георги Ранов. Механизмът е разработен въз основа на двугодишна работа по програмата „Надежда и домове за децата”, клон България, в която участие са взели общо 24 области.

ОКМД кореспондира с Координационния механизъм за взаимодействие при работа с деца, станали жертви на насилие или деца чиито живот е в риск от насилие, както и при необходими действия при кризисна интервенция.

Инж. Г. Ранов сподели, пред събралите се членове на комисията, че мисията на всички има обща цел, която се състои именно в това на първо място да бъде защитен детския живот. Той заяви, че при вземане на по-сложни и важни за детето и семейството му решение, проявяват етично поведение и тръсят най-добрата стратегия за справяне и овладяване на конкретната ситуация.

На заседанието днес специални гости бяха: програмният координатор на програмата - Боряна Климентова и експерта на национално ниво по въпросите свързани с детските политики - Кремена Стоянова.

Координатора на програмата „Надежда и домове за децата”, представи пред присъстващите специално изработеният за случая план за действие, съответстващ на рамката заложена Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата от България".

Двете дами излъчиха пред гостите презентация, в която акцентираха върху главните цели на плана, предвидените мерки за изпълнение на задачите, както и целевите групи застъпени в него.

По  време на срещата инж. Ранов и присъстващите, дискутираха въведените промени и предстоящото закриване на 17 домове за медико-социални грижи за деца и на 29 държавни институции за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи.

Участниците в заседанието обсъдиха общото състояние на услугите за деца конкретно за област Стара Загора. В рамките на ОКМД, успешно бе представен и разрешен един случай, касаещ дете в риск.

 

   

0 коментарa

Виж още