Дичо Атанасов - зам.-областен прокурор на Стара Загора: Проф. Стоян Кушлев злепоставя прокуратурата

Дичо Атанасов - зам.-областен прокурор на Стара Загора: Проф. Стоян Кушлев злепоставя прокуратурата

На 26 януари в-к "Стандарт" публикува интервю с проф. Стоян Кушлев, в което един от въпросите е във връзка с Михаил Янков, обвиняем по делото Куйович. Името на бившия митнически служител нашумя, след като стана ясно, че от ареста той е подписал генерално пълномощно на съпругaта си. В отговор на журналистическия въпрос председателят на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заявява, че наблюдаващият прокурор (Дичо Атанасов) се е съгласил да пусне адвоката в ареста и е станал причина за разпродаването на имуществото на Янков. Интервюто с проф. Кушлев е причината да потърсим за отговор зам.-областния прокурор. - Г-н Атанасов, съгласен ли сте с обвиненията по Ваш адрес? - Интервюто говори за една преднамереност и тенденциозно отношение, както към мен самия като наблюдаващ прокурор, така и към прокуратурата като цяло. Всичко това, многократно цитирано в различни медии, може да обслужва само една цел, а именно - да насажда негативно отношение на обществото към определени представители на прокуратурата. - Каква е истината, според Вас? - На 3 януари 2008 г., веднага след започване на разследването срещу Куйович, Янков, Писков и Дойчев (същите са привлечени като обвиняеми на 29 и 30 декември 2007 г.), разследващият орган предприе незабавни действия по установяване на притежаваните от тези лица недвижими имоти, МПС, банкови сметки, търговски дружества и др. Паралелно с това на 11 януари съм уведомил директорите на съответните териториални дирекции на Комисията за установяване на имущество, придобито чрез престъпна дейност (КУИППД) в София и Хасково за започналото наказателно преследване. Към уведомленията бяха приложени копия от документите, с които прокуратурата разполагаше до този момент, относно имущественото притежание на обвиняемите. - Как тогава Михаил Янков подписа от ареста генералното пълномощно? - На 4 февруари аз наистина разреших достъп на съпругата Емилия Янкова за изготвяне на пълномощно, но само за обслужване на изтеглен кредит в размер на 150 000 лева. На 21 февруари обвиняемият подписва това пълномощно, но за разпоредителни сделки с имоти е било изготвено второ пълномощно, за което нито аз, нито някой друг прокурор е давал съгласие. - Ако съм схванал правилно, пълномощното за разпореждане с имуществото е станало факт 40 дни след като сте информирали КУИППД? - След запитване от прокуратурата получихме официално писмо от директора на Териториалната дирекция КУИППД, Хасково, с което сме уведомени, че нашето писмо от 11 януари е заведено при тях на 15-и, а едва на 4 април от Комисията е образувано производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност на Михаил Янков. Интерес буди въпросът защо Комисията не е предприела спешна проверка, а това е станало след близо три месеца? - В интервюто си проф. Кушлев твърди, че сте били състуденти с подсъдимия Михаил Янков в школата на МВР. - Аз съм учил във Висшия институт на МВР, София, в периода 1985-1991 г., задочен курс на обучение. Не ми е известно кога Михаил Янков е завършил висшето си образование, но по време на моето обучение не съм поддържал никакви контакти с него и дори не съм го познавал. Искам да завърша с това, че както по това дело, така и по всички останали наказателни производства двете институции, прокуратура и КУИППД, не бива да бъдат противопоставяни с непроверени и необосновани обвинения. От това може да спечели само и единствено престъпността. А по отношение на подписването на генералното пълномощно е образувано досъдебно производство, което трябва да установи начина на изготвянето му и вписването му в регистъра на съответния нотариус.

   

0 коментарa

Виж още