Днес депутатите ще решават за вечерния час за малолетни

Днес депутатите ще  решават за вечерния час за малолетни

Дете, което не е навършило 14 години, да не може да бъде на обществено място без придружител след 20 часа. Това предвиждат промените в Закона за закрила на детето, които депутатите ще обсъдят на второ четене. Вечерният час, след които децата между 14 и 18-годишна възраст не могат да бъдат навън сами, е 22 часа. Предвижда се при положение, че родител, настойник или попечител не може да бъде с детето след определения час, това да става само ако е с придружител. Депутатите ще обсъдят още на първо четене законопроект за отбраната и въоръжените сили, както и окончателни промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

   

0 коментарa

Виж още