Днес министър Миков ще направи първа копка на Второ РПУ в Стара загора

Днес министър Миков ще направи първа копка на Второ РПУ в Стара загора

Днес /22 април/ Министърът на вътрешните работи Михаил Миков ще направи първата копка на строежа на Второ Районно управление на МВР в Стара Загора. Церемонията e от 10.30 часа пред сградата на бившето Административно бюро в кв. Железник, на ул. Арх. Хр. Димов 37. Кметът на Община Стара Загора проф.Светлин Танчев ще участва в церемонията, за което получи специална покана. Съвместната работа на Община Стара Загора и професионалистите от Районното управление и Областната дирекция на МВР -Стара Загора е много успешна и е в името на по-добрия и качествен живот на хората и гостите на община Стара Загора. Общинска администрация и Общински съвет са последователни в подкрепата си за работата на специалистите от системата на опазването на реда и сигурността в града. Тази своя последователност те изразиха и чрез приетите единодушно на сесии на Общински съвет решения през 2007 и 2009 г. за предоставянето като дарение на собственост-сгради и земя за строеж на Второ РУ на МВР в града. За реализиране на инвестиционните си намерения в съответствие с нормативните изисквания, Областна дирекция на МВР – Стара Загора отправи в средата на месец януари тази година до Кмета на Общината проф.Светлин Танчев искания за промяна в ПУП и обособяване на УПИ, удовлетворяващ техните нужди, тъй като дарените имоти от Община Стара Загора са недостатъчни за обезпечаване на дейността и нормалното функциониране на новото полицейско управление. Представеният проект за пристрояване и надстрояване на съществуващата сграда и изграждането на новата сграда - свързани помежду си с топла връзка, е изцяло съобразен с нововъведените изисквания по отношение на помещенията в които ще се осъществява прием на граждани, помещения за задържане на лица и като цяло е предвидена материално-техническа база за осъществяване правата и задълженията на органите на МВР. На заседание на Общински съвет-Стара Загора от 26 февруари 2009 г. бе взето решение №370 за дарение на имот – частна общинска собственост на Министерство на вътрешните работи. Вносител на предложението за решение бе проф.Светлин Танчев - Кмет на Община Стара Загора. Общински съвет даде съгласие за безвъзмездно прехвърляне на Министерство на вътрешните работи правото на собственост върху следния поземлен имот – частна общинска собственост, с площ 1630 кв. м., находящ се в гр. Стара Загора, кв. 649а„Железник”, ул. „Арх. Христо Димов” No 37, На 22 февруари 2007 г. с Решение № 862 по Протокол № 47 от заседание на Общински съвет Стара Загора, Министерството на вътрешните работи придоби чрез дарение : 1.Двуетажна сграда със застроена площ 214 кв.м., заедно със съответното право на строеж. 2.Едноетажна сграда със застроена площ 28 кв.м, заедно със съответното право на строеж

   

0 коментарa

Виж още