Днес общинските съветници ще приемат бюджета на Стара Загора

Днес общинските съветници ще приемат бюджета на Стара Загора

Основният материал, който Общинският съвет на Стара Загора ще разгледа на днешното си редовно заседание, ще бъде Отчета за изпълнението на бюджета на община Стара Загора за 2009 година и приемане на бюджета на общината за 2010 година. Ще бъде обсъден и срока за първите вноски на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за 2010г. Предвижда се срокът да бъде от 1 март до 30 април, като на предплатилите пълния размер в този срок да се прави отстъпка в размер 5 на сто. Променена е и Наредбата за обществен ред. Не се разрешава удължено работно време, както и не се допуска зареждане на обекти, разположени в многофамилни жилищни сгради за времето от 23 до 7.00часа. Забранява се и обслужването на маси в заведенията за хранене и развлечения след 23 часа, разположени на открити площи.

   

0 коментарa

Виж още