Днес правителството ще решава за:

Днес правителството ще решава за:

Национална програма за профилактика на оралните заболявания при децата от 0 до 18 г. предстои да бъде утвърдена на правителственото заседание. Нейните основни задачи са да се научат децата да се грижат за зъбките си и да се предотврати образуването на кариеси на първите постоянни зъби чрез прилагане на съвременния метод на силанизиране (запечатване на ямките и фисурите). Програмата предвижда през 2009 г. по този начин да бъдат обработени зъбките на 10 000 деца на възраст от 6 до 9 години, а през следващите 4 години – по на 20 000 малчугани годишно. За реализирането на програмата са необходими над 15,5 млн. лв., които ще бъдат осигурявани ежегодно по бюджета на Министерството на здравеопазването. Министрите ще обсъждат и национална програма за 2009 г. за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите му. Документът съдържа мерки в областта на превенцията с акцент върху целенасочената работа с рисковите групи от обществото в областта на предотвратяването, разкриването и наказването на трафика и създаване на условия за по-бързото възстановяване и реинтеграция на жертвите. Предстои създаването на нови комисии за борба с трафика на хора в рискови общини, както и проучване на възможността за откриване в Бургас и Сливен на приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора. Предлага се промяна на съществуващата процедура за издаване на документи за самоличност, която да позволи за жертвите на трафик това да става безвъзмездно, в населени места, различни от постоянната им регистрация, особено в случаите, когато има висок риск за тях при завръщане по родните им места. Ще бъдат организирани информационни кампании, които да повишат осведомеността за рисковете и последствията от трафика на хора и начините за предпазване от него. Предстои правителството да разгледа и два международни документа в сферата на енергетиката. Проектът на меморандум за разбирателство за развитие на сътрудничеството с Египет в областта на природния газ предвижда страната ни да получава до 1 млрд. куб. м от синьото гориво от 2011-2012 г. чрез Арабския газопровод до Турция или чрез доставката на втечнен природен газ през LNG терминалите в Югоизточна Европа. В проект на меморандум за разбирателство между министъра на икономиката и енергетиката на България и министъра на развитието на Гърция се обръща особено внимание на проектите, които ще допринесат за подобряване на енергийната сигурност на двете държави и на страните от Югоизточна Европа и ЕС. Това ще стане чрез диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на енергоресурси. Приоритетни проекти и за двете държави са изграждането на междусистемен електропровод 400 kV п/ст. „Марица изток” – п/ст. „Неа Санта”, проектът за доставка и транзит на природен газ „Южен поток”, проучванията за развитието на двустранни и регионалните газопреносни системи, както и други проекти, допринасящи за гарантирането и диверсификацията на доставките като изграждането на нова газова междусистемна връзка от България до Гръцката национална газопреносна мрежа, построяването на терминал за втечнен природен газ, проучване на възможностите за доставки на газ за България чрез терминала „Ревитуса”, възможности за изпълнение на проекти за доставка на сгъстен природен газ чрез кораби (CNG) и др. Очаква се документите да бъдат подписани по време на срещата на високо равнище „Природен газ за Европа: сигурност и партньорство”, която е на 24-25 април т. г. в София.

   

0 коментарa

Виж още