Днес се проведе последният за 2009-та Ден на кмета

Днес се проведе последният за 2009-та  Ден на кмета

Последният за 2009-та Ден на кмета, в който участваха кметовете и кметски наместници на 50-те села от община Стара Загора се проведе днес в хотел „Латинка” на Старозагорски минерални бани. Секретарят на Община Стара Загора Николина Горова обобщи успехите и неудачите в работата през годината в експозе. „Иска ми се най-напред да подчертая, че през настоящата година от бюджета на Общината бяха заделени близо 1 млн.лв за строителни обекти на територията на селата” – каза Николина Горова и спомена някои от по-големите проекти – ремонти на пътя от с.Бъдеще до с.Стрелец, от с.Кирилово пред с.Елхово и с.Сладък кладенец до с.Пъстрово, новите площади на селата Малка Верея, Богомилово, Люляк и Могила, изградени нови тротоари в селата Пряпорец, Братя Кунчеви, Сулица, Хрищени, Дълбоки, Старозагорски минерални бани и Ловец и др. През тази година в областта на административното обслужване стартира и обучение за кметове и кметски наместници „Училище за кметове”, а кметствата бяха оборудвнани с компютри и мултифункционални устройства – информира още Николина Горова. Много красиви прояви се проведоха като част от културния календар в някои селища от общината – Празник на ориза в с.Християново, „Да се подведем под знамената” в с.Калояновец, Маскараден празник в с.Еленино, Празник на паметта в с.Казанка, Празник на тиквата в с.Дълбоки, Хайдушки събор в с.Пъстрово и др.. Изградиха се нови читалища в селата Козаревец и Християново, нови пенсионерски клубове в селата Калитиново и Памукчии, бяха ремонтирани читалищата в селата Пшеничево, Михайлово и Хрищени. Кметът на Община Стара Загора проф.Светлин Танчев благодари на своите колеги от селищата на общината за добрата работа през годината и им пожела „да работим заедно и задружно, за да отговорим по-пълно на очакванията на хората”. Кметове и кметски наместници на 5 селища получиха грамоти „най-най-най” и награди за проявени през годината лични качества и качества на ръководители.

   

0 коментарa

Виж още