Днес ще бъде неучебен ден за всички варненски училища

Днес ще бъде неучебен ден за всички варненски училища

Днес ще бъде неучебен ден за всички варненски училища, съобщиха от пресцентъра на община Варна. Решението бе взето на разширено заседание на кризисния щаб за изпълнение на общинския план за защита на населението вчера. В петък, 3 февруари 2012 година, ще бъдат отменени учебните занятия във всички учебни заведения на територията на община Варна. Решението бе взето, като се имаше предвид единодушното предложение на директорите на варненските училища и тяхното мнение, че това няма да окаже влияние на учебния процес, който може да бъде преструктуриран. Беше отчетено, че благодарение на превантивните мери от предходните дни, се забелязва тенденция към намаляване на простудните заболявания сред младите хора на ученическа възраст. Посещаемостта на детските градини е 35 %, а в детските ясли – 48%. Прогнозата в близките 3-4 дни е да се повишат температурите, но в резултат от очакваните валежи, са възможни поледици и заледявания. Продължава денонощната обработка с антилед и луга на улиците, спирките, подходите към здравните и социалните заведения, пешеходните зони и подлезите в града. Няма нарушения в ритъма на работа на социалните заведения и приютите за бездомници, където са приети нови 23 души. С това общият брой на приютените в „Анастасия д-р Железкова” става общо 73-ма. При зимни условия работи и домашният социален патронаж. Сметосъбирането и сметоизвозването в града е ритмично. Енергоснабдяването отстранява повреди по сигнал.

   

0 коментарa

Виж още