Днес ще се обсъжда предварителният проект за Общ устройствен план на град Стара Загора

Днес ще се обсъжда предварителният проект за Общ устройствен план на град Стара Загора

На 15.11.2010 г. от 15.00 до 18.00ч. в зала „П. Р. Славейков", гр. Стара Загора ще се проведе докладване и обсъждане на предварителният проект за ОУП на град Стара Загора с представители на общинската администрация и проектантския колектив. При провеждане на общественото обсъждане ще се води писмен протокол, който да се приложи към документацията за експертния съвет. Със Заповед на кмета на Община Стара Загора проф.Светлин Танчев се проведе обществено обсъждане на Проект за Общ устройствен план на Стара Загора /ОУП/. Съгласно Заповедта Проектът за ОУП на град Стара Загора и придружаващите го схеми бяха разположени в сградата на общинската администрация – гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики" № 107 в централното фоайе - от 1 до 15 ноември. Всички граждани и юридически лица можеха да дадат своите писмени становища и предложения в срок от 5 до 15 ноември. Изпълнението на заповедта е възложено на Главния архитект на община Стара Загора арх.Иван Кирчев, а контролът – на проф.Димитър Динев-заместник-кмет на Община Стара Загора. Всички постъпили становища , предложения и мнения от проведеното обществено обсъждане ще се внесат за разглеждане в Обществен експертен съвет за устройство на територията /ОЕСУТ/. При провеждане на общественото обсъждане ще се води писмен протокол, който да се приложи към документацията за експертния съвет.

   

0 коментарa

Виж още