Доброволческа група ще помага при бедствия и аварии в община Казанлък

Доброволческа група ще помага при бедствия и аварии в община Казанлък

В община Казанлък бе сформирана „Доброволна аварийно-спасителна група – гр. Казанлък” за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. Комисията, назначена със заповед на кмета на общината, включваща представители на различни институции, одобри 18 от кандидатите за доброволци. Доброволческата група в Казанлък е сформирана съгласно Наредбата за реда за създаване и организиране дейността на доброволните формирования за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последствията от тях, приета с ПМС № 123/25.06.2012 г., и Решение № 384/25.10.2012 г. на ОбС –Казанлък. Кметът на община Казанлък Галина Стоянова благодари от името на общинското ръководство на доброволците. „Темата за доброволчеството е от изключително важно значение за общината, защото се сблъскваме непрекъснато с предизвикателствата, които ни поднася природата, както и възникнали бедствия и аварии – каза Галина Стоянова. - В общината има много активни хора, които са готови да дадат своя принос за тяхното преодоляване и овладяване. Това си пролича особено при възникналите миналото лято пожари в парк „Тюлбето“, на яз. „Копринка“ и в Стара планина. Казанлък е една от първите общини, възползвали се от възможността за създаване на такова формирование. Нашата, а и вашата задача е свързана с последователни действия за осигуряване на по-добра превенция, за бързи и своевременни реакции при възникнали кризисни ситуации, овладяването им и ликвидиране на последствията от тях. Особено ми е приятно да ви приветствам с вашата готовност и желание да бъдете в помощ на общината и още веднъж ви благодаря.” Своята благодарност и пожеланията си за успешна съвместна работа изказа и началникът на РУ „Пожарна безопасност и защита на населението” – Казанлък гл. инспектор Анчо Шишков, на когото изключително много се разчита за обучението на доброволците. Заместник-кметът Петър Косев се обърна към доброволците, като ги увери, че всичко необходимо за успешното функционирана на групата ще бъде осигурено. Започна и обучението на доброволците с оглед изграждането на стабилна и високопрофесионална структура с готовност за реагиране при всяка една кризисна ситуация.

   

0 коментарa

Виж още