Догодина стартират ремонтите на кварталите „Самара“ и „Три чучура – север“ в Стара Загора

Догодина стартират ремонтите на кварталите „Самара“ и „Три чучура – север“ в Стара Загора

През следващата година предстои да бъде стартирана рехабилитацията на старозагорските квартали „Самара“ и „Три чучура – север“. Това стана ясно, след като на провелото се днес 35 заседание на Общинския съвет, старейшините разгледаха и подкрепиха предложението на Общинска администрация. Финансовото обезпечаване пък ще бъде чрез поемане на дългосрочен общински дълг. Общинските съветници дадоха съгласие за кандидатстване по схема за безвъзмездна финансова помощ от ПУДОС по проекти „Реконструкция на канализационна и водопроводна мрежа на кв. „Самара 3“, гр. Стара Загора“ и „Изграждане на нова канализационна мрежа и реконструкция на водопроводна мрежа в кв. „Самара“1 Местният парламент гласува на първо четене наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на общината, с които се добавят допълнителни местостоянки за таксита в града. С единодушие бяха приети предложенията за увеличаване на капитала на няколко от общинските дружества. „Обредни дейности“ ЕООД ще разполага с допълнителни 30 хил. лева, с които да бъде подобрено качеството на предлаганите услуги, а Специализираната болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания бе финансово подкрепена със сумата от 50 хил. лева. „Тролейбусни превози“ ЕООД получи увеличение на капитала и съгласие за ползване на банков заем за осигуряване на необходимите средства за окончателното плащане по договора за доставка на новите тролейбуси по проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен”. Общинските съветници гласуваха възмездно право на ползване на имот на ул.„Александър Батенберг" № 19 от Старозагорското сдружение на общопрактикуващите лекари. Северно от бившето кино „Жельо Диманов“ ще бъде разкрит дежурен лекарски кабинет, а срокът за ползване на помещението е 10 години. 35-тото заседание на ОбС Стара Загора започна с едноминутно мълчание в памет на жертвите загинали в боевете за защитата на Стара Загора преди 137 години. От дневния ред отпадна предложението за даване на съгласие за учредяване на безсрочно безвъзмездно право на строеж на лица, с установени жилищни нужди, върху имоти-частна общинска собственост, в кв. 85 и кв.86 Лозенец – разширение“ по плана на Стара Загора. Оттеглена беше и точката, която предвиждаше изменения и допълнения в Наредбата за реда и условията за отглеждане на животни в населените места в община Стара Загора. Следващата сесия на Общинския съвет в Стара Загора ще бъде през месец септември.

   

0 коментарa

Виж още