Докладват за неизпълнени задължения на "Автобусни превози"

Докладват за неизпълнени задължения на "Автобусни превози"

Една от очакваните горещи точки в дневния ред на заседанието на Общински съвет - Стара Загора, на 25 ноември т.г. е докладът на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация за следпривтизационния контрол на "Автобусни превози". Продажбата беше извършена на 13 април 2007 г., а купувачът, "Евро бус" ООД, пое твърди инвестиционни задължения за пет години напред. Докладът за извършения контрол само потвърди общоизвестния факт, че някои основни клаузи по приватизационния договор не са спазени. Вместо 6 454 000 лева поети задължения за инвестиции за 2007, 2008 е 2009 г. инвестираните пари в приватизираното общинско дружество са едва 2 125 880 лева. Според договора неустойките, които "Евро бус" ООД дължи на общината, са в размер на 2 164 060 лева. След проведено заседание и консултации с юристи, председателят на Надзорния съвет на ОбАП Румяна Присадашка предлага на колегите си да гласуват две решения. Първо да приемат доклада за извършения следприватизационен контрол и второ - кметът на общината да предприеме всички законови действия срещу "Автобусни превози" ООД за неизпълнение на инвестиционната програма. Визирани са и двата члена от договора - чл. 9, регламентиращ година по година финансовите задължения, и чл. 19, определящ неустойките, които са 50% от неизпълнените инвестиционни задължения. Според Присадашка единствено кметът е този, който може да представлява местната власт пред закона. Общинският съвет обаче можел да контролира неговите действия и да иска отчет за извършеното.

   

0 коментарa

Виж още