Допълнителни задължения на стойност 219 милиона лева разкриха инспекторите от НАП Варна

Допълнителни задължения на стойност 219 милиона лева  разкриха инспекторите от НАП Варна

1353 ревизии, извършени на фирми в Североизточна България от НАП Варна до края на септември, приключиха с ревизионни актове. Това съобщиха от финансовата институция в града. Допълнително установените задължения към бюджета са в размер на 219 милиона лева. Най-голям е делът на допълнително установените задължения към бюджета от укрит или невнесен ДДС, който е в размер на 190 милиона лева. Определените задължения за корпоративен данък надхвърлят 10 милиона лева, а при ревизиите на физическите лица ревизорите са установили над 11 милиона укрити данъчни задължения. От рисковите браншове най-много са разкритията при търговците на едро, където допълнително установените задължения към хазната са в размер на 71 милиона лева. След тях се нареждат производителите и търговците на зърно със задължения от 39 милиона лева, а в строителния бранш размерът е близо 22 милиона лева. За да гарантират събирането на дължимите данъци, приходните инспектори са наложили предварителни обезпечителни мерки на 611 от ревизираните фирми. Спрямо фирмите и лицата, отказали да заплатят данъчните и осигурителните си задължения доброволно към бюджета са предприети действия за събирането им. За деветте месеца на 2011 година са събрани над 172 милиона лева просрочени данъчни и осигурителни задължения, като събраните данъчни задължения надхвърлят 100 милиона лева.

   

0 коментарa

Виж още